TRƯỜNG CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
LƯỢT TRUY CẬP
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 65
Số thành viên Ngày hôm qua: 89
Tổng Tổng: 27453
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Chương trình đào tạo cao đẳng Thương mại điện tử
Tên nghề:  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm
Đối tượng tuyển sinh:
 Tốt nghiệp THPT học 3 năm
 Học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH không cùng ngành học 1 năm
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng
Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.
Với các yêu cầu cụ thể:
Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:
 Kiến thức:
 Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng;
 Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;
 Xác định và vận dụng được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;
 Phân biệt được các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng website thương mại. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.
Kỹ năng:
 Thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa;
 Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng;
 Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất;
 Thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;
 Thiết kế, khai thác, sử dụng, bảo trì Website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới;
 Vận dụng kiến thức văn hóa kinh doanh vào kỹ năng tiếp thị và quản trị tiếp thị trên Internet;
 Đọc và soạn thảo được các văn bản kinh doanh (báo giá, chào hàng, hợp đồng, thư tín thương mại) bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
 Có khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng hợp tác trong tác nghiệp.
Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
 Chính trị, đạo đức:
 Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
 Có lòng yêu nước, yêu chủ  nghĩa  xã  hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
 Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 Tuân thủ các qui định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;
 Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 Tuân thủ các qui chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
 Thể chất, quốc phòng:
 Rèn luyện để có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
 Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
 Vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
 Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Cơ hội việc làm:
Hoàn thành chương trình đào tạo nghề “thương mại điện tử”, người học có khả năng làm việc tại các bộ phận trong các doanh nghiệp:
 Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học.
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học, mô đun cơ sở nghề
1 Kinh tế vi mô 6 Tài chính – Ngân hàng
2 Kinh tế thương mại 7 Marketing điện tử
3 Thương mại điện tử căn bản 8 Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa
4 Pháp luật thương mại điện tử 9 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
5 Mạng máy tính
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1 Tiếng Anh thương mại 7 Khai báo hải quan điện tử
2 Thư tín thương mại 8 Thiết kế và quản trị website thương mại
3 Thực hành mạng và quản trị mạng 9 An ninh mạng và chữ ký số
4 Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại 10 Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
5 Thanh toán điện tử 11 Thực tập tốt nghiệp
6 Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong Thương mại điện tử
các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Hệ thống thông tin quản trị trong Thương mại điện tử 7
Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ Thương

mại

2 Quản trị khách hàng trong Thương mại điện tử 8 Thực hành tin học văn phòng
3 Chính phủ điện tử 9 Công nghệ phát triển WEB
4 Cơ sở dữ liệu 10 Kỹ thuật soạn thảo văn bản
5 Môi trường và chiến lược Thương mại điện tử của Doanh nghiệp 11 Cơ sở lập trình
6 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Trụ sở chính: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.7800.225
Email: info@hacotab.edu.vn

Chương trình đào tạo cao đẳng Thương mại điện tử

Tên nghề:  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 Tốt nghiệp THPT học 3 năm

 Học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH không cùng ngành học 1 năm

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng

Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

Với các yêu cầu cụ thể:

Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:

 Kiến thức:

 Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng;

 Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;

 Xác định và vận dụng được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;

 Phân biệt được các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng website thương mại. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.

Kỹ năng:

 Thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa;

 Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng;

 Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất;

 Thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;

 Thiết kế, khai thác, sử dụng, bảo trì Website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới;

 Vận dụng kiến thức văn hóa kinh doanh vào kỹ năng tiếp thị và quản trị tiếp thị trên Internet;

 Đọc và soạn thảo được các văn bản kinh doanh (báo giá, chào hàng, hợp đồng, thư tín thương mại) bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

 Có khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng hợp tác trong tác nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

 Chính trị, đạo đức:

 Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

 Có lòng yêu nước, yêu chủ  nghĩa  xã  hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

 Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

 Tuân thủ các qui định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

 Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

 Tuân thủ các qui chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 Thể chất, quốc phòng:

 Rèn luyện để có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

 Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

 Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

 Vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

 Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Hoàn thành chương trình đào tạo nghề “thương mại điện tử”, người học có khả năng làm việc tại các bộ phận trong các doanh nghiệp:

 Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun cơ sở nghề

1

Kinh tế vi mô

6

Tài chính – Ngân hàng

2

Kinh tế thương mại

7

Marketing điện tử

3

Thương mại điện tử căn bản

8

Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa

4

Pháp luật thương mại điện tử

9

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

5

Mạng máy tính

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Tiếng Anh thương mại

7

Khai báo hải quan điện tử

2

Thư tín thương mại

8

Thiết kế và quản trị website thương mại

3

Thực hành mạng và quản trị mạng

9

An ninh mạng và chữ ký số

4

Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại

10

Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C

5

Thanh toán điện tử

11

Thực tập tốt nghiệp

6

Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong Thương mại điện tử

các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Hệ thống thông tin quản trị trong Thương mại điện tử

7

Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ Thương mại

2

Quản trị khách hàng trong Thương mại điện tử

8

Thực hành tin học văn phòng

3

Chính phủ điện tử

9

Công nghệ phát triển WEB

4

Cơ sở dữ liệu

10

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5

Môi trường và chiến lược Thương mại điện tử của Doanh nghiệp

11

Cơ sở lập trình

6

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trụ sở chính: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7800.225

Email: info@hacotab.edu.vn

Liên Hệ
Trụ sở chính: số 202 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, hà Nội.
Cở sở đào tạo: Đường Phú Minh, tổ dân phố Văn Trì, Phường Minh Khai,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3.780.0225 - Hotline : 0936 474 212
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH T
CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Là trường công lập trực thuộc Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội,
được thành lập theo quyết định số 594/QĐ-LĐTBXH

Liên Hệ

Trụ sở: số 202 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, HN

Cở sở đào tạo: Đường Phú Minh, TDP Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, HN

Điện thoại: (024) 3.780.0225
​Hotline: 0936.474.212

16 Tháng Giêng 2019    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.hacotab.edu.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin